Project's image

مطالعه، امکان سنجی و تحقیق روی سیستم های ثبت مغزی FNIRS


پروژه‌ انحصاری

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

فناوری FNIRS یکی از فناوری های نوین مورد استفاده در دنیاست که بوسیله آن تصویر برداری نوری از مغز صورت می‌گیرد و اطلاعات ارزشمندی از مغز بدست می آید. شرکت مسیر فناوری ایرانیان، با توجه به گرایش بخشی از اعضا به موضوعات علوم شناختی، مدتی روی این موضوع متمرکز بود و به همین علت، مطالعه و امکان سنجی ساخت این فناوری را در پیش گرفت. پس از بررسی ها و مشورت ها و صحبت با مراکزی مانند آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، به این نتیجه رسیدیم که طراحی و ساخت این محصول در کشور چندان صرفه و کاربردی ندارد و زمینه های دیگری از فناوری با اولویت بیشتر برای صرف انرژی وجود دارد. بنابراین این پروژه پس از مطالعه و امکان سنجی متوقف شد.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07