Project's image

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند آزمایش UA با استفاده از پردازش تصویر


پروژه‌ انحصاری

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

در آزمایشگاه های پزشکی برای سنجش پارامتر های مختلف ادرار از آزمایش UA استفاده می کنند. روند آزمایش بدین ترتیب است که یک نوار، شامل قطعات کوچک رنگی، درون نمونه ادرار افراد قرار می گیرد، و قطعه های مختلف در واکنش با ادرار، با توجه به پارامترهای مشخص (مثلا میزان اسیدی یا بازی بودی ادرار) تغییر رنگ می دهند. در این دستگاه، نوار آزمایش داخل یک جعبه قرار می گیرد. سپس با استفاده از دوربین گوشی همراه، عکس را به رایانه منتقل می کند. در رایانه نرم افزاری طراحی کرده ایم که در آن عکس را دریافت می کنیم و سپس با استفاده از تکنیک پردازش تصویر تغییر رنگ قطعات مختلف را بررسی می کنیم. در انتها نیز نتیجه پردازش نمایش داده می‌شود و بعنوان پرونده افراد، در سیستم ذخیره می شود.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07