Project's image

طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه آشکار ساز توان پرتوهای تشعشعی محیط در فرکانس 2.4 گیگاهرتز


پروژه‌ انحصاری

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

با استفاده از این دستگاه، می توانید از ایمنی و سلامت امواج در محیط اطراف خود اطمینان پیدا کنید، و در صورت غیرمجاز بودن میزان تشعشعات امواج الکترومغناطیس در محیط، با شنیدن هشدار دستگاه، محیط را ترک نمایید. امروز دستگاه های زیادی در این فرکانس کار می کنند و هر کدام به سهم خود، موجی را در محیط منتشر می کند. بعنوان مثال امواج پرکاربرد Wi-Fi و Bluetooth در این باند فرکانسی هستند. اگر بهداشت امواج منتشر شده در محیط برای شما اهمیت دارد، به شما پیشنهاد می کنیم از این دستگاه استفاده کنید. طراحی اولیه این پروژه انجام شده است و در حال صنعتی سازی می باشد. ضمنا اگر دنبال یک زمینه مناسب برای سرمایه گذاری هستید، می توانید سرمایه گذاری روی تولید این محصول را انتخاب کنید.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07