Project's image

پروژه طراحی و ساخت سیستم پایش وضعیت قلب به همراه اپلیکیشن متصل به دستگاه


همکاران: گروه بالهای پرواز

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

این دستگاه با اتصال به بدن بیمار، ضربان قلب او را اندازه گیری می کند و ضمن محاسبه پیوسته ضربان، اطلاعات ضربان را به اپلیکیشن طراحی شده ارسال می کند. در بخض اپلیکیشن نیز درصورت غیرطبیعی شدن ضربان، ابتدا زنگ هشدار به صدا در می آید، و اگر این هشدار توسط کاربر گوشی (بیمار) غیر فعال نشود، بطور خودکار با شماره از پیش تعیین شده تماس تلفنی به نشانه هشدار وضعیت بیمار، برقرار خواهد شد.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07