Project's image

پروژه طراحی و ساخت برد کنترلر سرعت فن تهویه، با قابلیت کلید های لمسی


همکاران: شرکت هوش فناوران عصر فردا (raiwan)

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

در این پروژه برد های الکترونیکی با قابلیت قسمت های لمسی بعنوان کلید طراحی شد و کاربر با لمس نقاط تعیین شده ای از برد، سرعت فن تهویه را کنترل می کند. این پروژه به سفارش شرکت هوش فناوران عصر فردا طراحی و تولید شده است.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07