Project's image

پروژه طراحی و ساخت سیستم های تشخیص چهره و حالت آن بوسیله دوربین و با استفاده از بردهای پردازشگر Raspberry Pi


همکاران: شرکت آینده سازان اندیشه نوین (آیسان)

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

فناوری تشخیص چهره یکی از فناوری های بسیار پرکاربرد آینده خواهد بود. امروزه نیز استفاده از این تکنیک نیز بطور شگفت انگیزی در حال افزایش است. با استفاده از فناوری تشخیص چهره و حالت آن، محصولاتی با کاربرد های سرگرمی و مسائل امنیت ورود و خروج در حال توسعه و طراحی است. این پروژه در حال حاضر با سرمایه گذاری و همکاری شرکت آینده سازان اندیشه نوین در حال صنعتی سازی و تولید است.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07