Project's image

پروژه طراحی و ساخت سیستم های تشخیص چهره و حالت چهره از طریق اپلیکیشن اندروید


همکاران: شرکت آینده سازان اندیشه نوین (آیسان)

محدوده قیمت: از --- تا --- تومان

این نرم افزار در گوشی های همراه به منظور سرگرمی و تبلیغات مورد استفاده قرار می گیرد. این پروژه در حال حاضر با سرمایه گذاری و همکاری شرکت آینده سازان اندیشه نوین در حال صنعتی سازی و تولید است.

آخرین آپدیت: 2018-12-27 17:26:07