بنظر ما یادگیری خوب زمانی اتفاق می افتد که مباحث مورد تدریس، مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد. به قول یک ضرب المثل چینی:

به من بگو، من فراموش می کنم. به من نشان بده، ممکن است به یاد بیاورم. بگذار من انجام دهم، آن را خواهم فهمید.

شخصی مشهور از چین!

بنابراین تصمیم گرفتیم سبک دوره های آموزشی را طوری طراحی کنیم تا فضایی برای انجام دادن و عملی کردن مطالب، برای دانشجویان فراهم آوریم.